Back to all posts

Phần thưởng được tích lũy ở Mina như thế nào?

Mina Protocol là một blockchain Proof-of-Stake (PoS) thế hệ tiếp theo mà nó lưu trữ các giao dịch ở dạng ngắn gọn. Chuỗi khối Mina chỉ có kích thước ~22KB (Kilobyte). Nó hoạt động trên Succinct proofs of state (Bằng chứng ngắn gọn về trạng thái) hoặc bằng chứng trạng thái nén dựa trên SNARK. Nếu bạn muốn biết thêm về Mina Protocol, vui lòng đọc bài viết này: MINA Protocol.

Với bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của ủy quyền trong Mina (delegation), cách ủy quyền quỹ của bạn khi quỹ được ủy quyền của bạn bắt đầu yêu cầu giành các khối, cách xác định phần thưởng và cách nhà sản xuất khối Everstake trả phần thưởng cho người ủy quyền.

Phân quyền (Staking) và Ủy quyền (Delegation) trong Mina là gì?

Việc đặt cược (stake) MINA cho phép các node trên mạng tăng cơ hội được chọn làm nhà sản xuất khối trong một khoảng thời gian cụ thể để tạo khối mới và nhận được phần thưởng tương ứng. Cơ hội chiến thắng khối tỷ lệ tương ứng với số tiền MINA đã đặt cược.

Ủy quyền Mina là một giải pháp thay thế cho việc đặt cược trực tiếp, với ưu điểm là bạn không cần phải duy trì node của riêng mình (Node của bạn phải luôn trực tuyến). Nhà sản xuất khối (hay còn được gọi là nhà điều hành nhóm đặt cược) có thể tính phí vận hành dịch vụ này, khoản phí này sẽ được khấu trừ bất cứ khi nào người được ủy quyền được chọn làm nhà sản xuất khối. Đổi lại cho các ủy quyền, các nhà sản xuất khối chia sẻ số lượng phần thưởng tương ứng với những người được ủy quyền.

 

Làm thế nào để có thể ủy quyền mã thông báo Mina?

Nếu bạn quan tâm đến ủy quyền MINA, bạn có thể làm theo một trong các hướng dẫn của chúng tôi bên dưới:

Khi nào thì các khoản tiền được ủy quyền của bạn bắt đầu yêu cầu giành các khối?

Các khối trong giao thức Mina được tạo ra trong các khoảng thời gian riêng biệt được gọi là "khe cắm - slots". Các nhà sản xuất khối có thể giành được cơ hội để sản xuất một khối trong khe (trong khoảng thời gian 3 phút). Một kỳ (epoch) là một đơn vị thời gian bằng 7140 khe. Do đó, thời gian một epoch là 14 ngày và 21 giờ. Dữ liệu staking cho epoch tiếp theo tạo ra sau 290 khe cắm của epoch hiện tại.

1_mina_protocol_epoch.webp

Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét ba epoch (epoch 6,7 và 8). Sau khi 290 khối của epoch thứ 6 được sản xuất, dữ liệu staking cho epoch thứ 7 được tạo ra. Những người được ủy quyền (đã ủy quyền trước đó) sẽ chỉ bắt đầu yêu cầu giành khối từ đầu epoch thứ 7.

Đối với người dùng ủy quyền sau 290 khối của epoch thứ 6, sự ủy quyền sẽ chỉ được thành lập sau 290 khối của epoch thứ 7. Và họ sẽ chỉ yêu cầu được một số khối từ đầu epoch thứ 8. Và cứ tiếp tục như thế.

2_mina_protocol_epoch_staking_data.webp

Phần thưởng được xác định như thế nào?

Mỗi nhà sản xuất khối trong sổ cái có cơ hội chiến thắng mỗi khe trên mạng, điều này cho phép họ tạo một khối mới và nhận được phần thưởng tương ứng. Xác suất chiến thắng tỷ lệ thuận với số lượng mã thông báo đặt cọc hoặc ủy quyền.

Phần thưởng khối được xác định theo công thức:

Block reward = coinbase reward + transaction fees — snark work fees

Hiện tại, phí giao dịch (transaction fees) và phí snark work nhỏ hơn nhiều so với phần thưởng coinbase (coinbase reward). Chính vì thế, để đơn giản hóa việc giải thích, hãy giả sử rằng: Block reward = Coinbase reward

Phần thưởng của coinbase để tạo ra một khối là 720 mã thông báo

Để khuyến khích việc đặt cược (staking), Mina cũng cung cấp phần thưởng rất lớn trong 15 tháng đầu tiên cho các tài khoản có mã thông báo đã mở khóa. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu tiên, phần thưởng tăng thêm là 1440 mã thông báo mỗi khối.

Trong trường hợp, bạn đang ủy quyền các khoản tiền đã mở khóa, tài khoản của bạn sẽ có cơ hội giành được một khối được sản xuất bởi nhà sản xuất khối mà bạn đã ủy quyền tài sản của mình. Phần thưởng có được tăng thêm hay không là dựa trên tài khoản giành được khối, không phải tài khoản thực sự tạo ra khối.Ví dụ về thanh toán phần thưởng:

Giả sử nhà sản xuất khối có 4 người ủy quyền với tổng số tiền là 200,000 MINA

Tài khoản A có 100,000 MINA bị khóa (50% tổng số tiền đặt cược)

Tài khoản B có 10,000 MINA bị khóa (5% tổng số tiền đặt cược)

Tài khoản C có 10,000 MINA được mở khóa (5% tổng số tiền đặt cược)

Tài khoản D có 80,000 MINA được mở khóa (40% tổng số tiền đặt cược)

Đối với mỗi khe, một trong 4 tài khoản này có thể giành được một khối.

Trong trường hợp, nếu người chiến thắng khối là tài khoản A hoặc B, phần thưởng của coinbase cho việc tạo ra một khối sẽ là 720 mã thông báo MINA. Sau đó, nhà sản xuất khối sẽ lấy một số phần trăm nhỏ như một khoản phí. Đối với Everstake, lệ phí sẽ là 2%.

Chú ý: Phí khác nhau đối với các nhà sản xuất khối khác nhau. Còn ở Everstake, lệ phí sẽ được tính là 2%, hấp dẫn nhất trong các nền tảng ủy quyền.

Ta có thể làm phép tính sau:

Phí sản xuất khối sẽ là : 720*0.02 = 14.4 MINA

705.4 MINA còn lại (720 -14.4) sẽ được phân phối giữa những người ủy quyền theo công thức:

Tài khoản A sẽ nhận được 705.4 * 0.5 = 352.7 MINA

Tài khoản B sẽ nhận được 705.4 * 0.05 = 35.27 MINA

Tài khoản C sẽ nhận được 705.4 * 0.05 = 35.27 MINA

Tài khoản D sẽ nhận được 705.4 * 0.4 = 282.16 MINA

Trong trường hợp, nếu người chiến thắng khối là tài khoản C hoặc D, phần thưởng coinbase cho việc tạo ra một khối sẽ là 1440 mã thông báo MINA (Phần thưởng tăng thêm). Như vậy, phí sẽ là: 1440*0.02 = 28.8 MINA

1411.2 MINA còn lại (1440-28.8) sẽ được phân phối giữa những người ủy quyền. Khi đó, tài khoản A và B sẽ nhận được phần thưởng theo tỉ lệ khi phần thưởng của một khối là 720 MINA

Tài khoản A sẽ nhận được 352.7 MINA

Tài khoản B sẽ nhận được 35.27 MINA

Cuối cùng, 1023.23 MINA còn lại (1411.2–352.7–35.27) sẽ được phân phối giữa những người ủy quyền có quỹ mở khóa (tài khoản C và D).

Tài khoản C sẽ nhận được 113.69 MINA

Tài khoản D sẽ nhận được 909.54 MINA

Hiện tại, trung bình lợi nhuận hàng năm lên đến 12% đối với mã thông báo bị khóa và 24% (phần thưởng tăng thêm) đối với mã thông báo đã mở khóa. Nhưng bạn cần lưu ý rằng APY ước tính này không được đảm bảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào số khối mà một nhà sản xuất khối cụ thể giành được và số lượng mã thông báo MINA được đặt trong mạng hoàn toàn.

Giao thức Mina không tự động trả phần thưởng cho người ủy quyền. Nó được thiết kế theo cách mà các nhà sản xuất khối nhận được tất cả các phần thưởng khối và họ cần phải chia nhỏ và thanh toán thủ công phần thưởng cho người ủy quyền của họ sau khi trừ một số khoản phí. Phí của Everstake hiện tại là 2% và phần thưởng sẽ được phân phối sau mỗi epoch (trước thời điểm 3500 của epoch tiếp theo).Đăng ký các mạng xã hội của Everstake, để lại nhận xét và chia sẻ ý kiến của bạn về Mina. Đừng quên đọc các hướng dẫn về ví và đánh giá blockchain khác trong blog của chúng tôi.

Medium

Website

Twitter

Telegram

Facebook

Reddit

Previous post Next post
Help Ukraine with crypto - donateHelp Ukraine with crypto - donate